jméno:
heslo:

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

1.Úvodní ustanovení

1.1. 
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem a fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu provozovatele na adrese www.hungaro-delikates.cz a dále vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě rezervace zboží provozovatele fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu provozovatele.

1.2.

VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, popřípadě zboží rezervovat, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.

Provozovatelem (také Prodávajícím) internetového obchodu www.hungaro-delikates.cz je společnost:

Hungaro wine s.r.o.
Rybná 716/24,
Praha 1 - Staré Město, 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246803,
IČ : 04385594, DIČ : CZ04385594. 
Objednávky, dotazy: 776 366 502, 776 366 522
Email: eshop@hungaro-delikates.cz

 

1.4

Zákazníkem se rozumí každý návštěvník – fyzická osoba internetových stránek provozovatele na adrese www.hungaro-delikates.cz, který prostřednictvím internetového obchodu odeslal řádnou objednávku nebo žádost o rezervaci zboží.

1.5.

Zákazník, který prostřednictvím internetového obchodu odeslal řádnou objednávku, se dále označuje též jako kupující.

 

2.Uživatelský účet

2.1

Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání nebo rezervaci zboží (dále jen „uživatelský účet“). Zákazník může provádět objednávky i bez uživatelského účtu.

2.2.

Při registraci uživatelského účtu a při objednávání a rezervaci zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání nebo rezervaci zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem – emailovou adresou zákazníka a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.

Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.

Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutno údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Dodací podmínky

3.1.

Internetový obchod prodávajícího umožňuje zákazníkům zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu prodávajícího. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2.

Veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách internetového obchodu na adrese www.hungaro-delikates.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.3.

Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu (dále jen „formulář objednávky“). Formulář objednávky obsahuje zejména informace o:

-objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku internetového obchodu prodávajícího)

-způsobu dodání objednávaného zboží včetně údajů o nákladech spojených s dodáním

-způsobu úhrady kupní ceny zboží.

3.4.

Před odesláním formuláře objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do formuláře objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do formuláře objednávky.

3.5.

Formulář objednávky odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“ (dále jen „objednávka“). Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Takto doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu skutečnost, že objednávku obdržel. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku a takové potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu.

3.6.

Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část nebo odstoupit od potvrzené objednávky či její části v těchto případech: zboží se již vyprodalo, nevyrábí se nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

3.7.

Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží.

3.8.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit prostřednictvím internetového formuláře. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

3.9.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

3.10.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Kupní smlouva je poskytnuta kupujícímu ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci.

 

4. Podmínky doručení

4.1.

Je-li uzavřena kupní smlouva způsobem dle čl. 3 těchto obchodních podmínek, prodávající doručí zboží prostřednictvím přepravce (Zásilkovna nebo Česká pošta), kterému zboží předá zpravidla do 7 pracovních dnů od přijetí objednávky. Vyhrazujeme si změnu termínu dodání (budete upozorněni emailem nebo telefonicky). Pokud zvolíte osobní odběr, vyčkejte, prosím, na e-mail s výzvou k vyzvednutí zboží (ten Vám bude zaslán, až bude zboží pro Vás připraveno).

4.2.

Zboží bude následně doručeno v expediční lhůtě přepravce:

 

-Česká pošta:
Balík do ruky – běžně následující pracovní den po převzetí zásilky od prodávajícího 

-Zásilkovna:
Balík na výdejní místo – běžně následující pracovní den po převzetí zásilky od prodávajícího

 

4.3.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání potvrzení objednávky zákazníkovi. Ceny uvedené v internetovém obchodu prodávajícího platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.4.

V případě doručení zboží prostřednictvím přepravce se připočítává k uvedené ceně zboží expediční poplatek ve výši:

-Česká pošta - 145 Kč

-Zásilkovna ČR - 60 Kč

-Zásilkovna SR – 106 Kč

-Zásilkovna SR na adresu – 182 Kč

Poštovné zdarma při nákupu nad 1500 Kč.

 

4.5.

Náklady spojené s balením zboží prodávající samostatně neúčtuje, jsou zahrnuty v expedičním poplatku.

4.6.

Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu přepravce. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím v objednávce. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.

4.7.

Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na Vaše vyžádání.

4.8.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.9.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

5. Cena zboží a Platební podmínky

5.1.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

-Platba na dobírku
Zákazník může zvolit platbu kupní ceny na dobírku, v takovém případě kupní cenu platí kupující v místě dodání zboží uvedeném v objednávce prostřednictvím přepravce – zásilkovny nebo České pošty. 

-Platby dárkovou poukázkou
Platba poukázkou je možná pouze při osobním odběru na pobočce 

-Platba hotově
Platba hotově je možná pouze při osobním odběru na pobočce 

 

5.2.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení článku 5.5. těchto obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.3.

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná při osobním odběru.

 

6. Rezervace zboží – osobní odběr

6.1.

Prostřednictvím internetového obchodu si též může zákazník vybrat a rezervovat zboží prostřednictvím internetového formuláře za účelem jeho předvedení a případného nákupu v některé z kamenných provozoven prodávajícího zvolené zákazníkem ve formuláři. Potvrzením rezervace se prodávající zaváže, že vybrané zboží bude zákazníkovi k dispozici k předvedení a případnému zakoupení v příslušné provozovně prodávajícího po dobu 5 pracovních dní ode dne potvrzení rezervace. Zákazník může požadovat předvedení rezervovaného zboží a případně zboží zakoupit v příslušné provozovně od okamžiku, kdy mu dojde potvrzení rezervace.

6.2.

V případě, že prodávající u zboží uvádí, že má takové zboží na skladě, potvrdí rezervaci zboží na pobočkách (místo koupě) standardně do 24 hodin od okamžiku odeslání požadavku na rezervaci zboží.

6.3.

Kupní smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem je uzavřena na základě předvedení zboží při osobním zakoupení zboží v provozovně prodávajícího, přičemž na takovou koupi zboží se nevztahují tyto obchodní podmínky internetového obchodu, s výjimkou tohoto čl. 6 a čl. 10. Zákazník tak mimo jiné nemá právo od takto uzavřené kupní smlouvy odstoupit ve smyslu § 1829 občanského zákoníku, tedy v tomto případě do čtrnácti dnů od převzetí zboží, neboť nedochází k uzavření kupní smlouvy distančním způsobem. Kupní smlouva se v takovém případě řídí obecnými právními předpisy, popřípadě obchodními podmínkami prodávajícího platnými pro nákup zboží v příslušné provozovně.

 

7. Reklamace

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.1.

Kupující se zavazuje při převzetí obchodního balíku s dodaným zbožím zkontrolovat neporušenost obalu balíku a zjistí-li poškození balíku, je povinen odmítnout převzetí balíku a požádat o rozbalení balíku za přítomnosti odpovědného zaměstnance České pošty, případně smluvního přepravce. Zjistí-li kupující za přítomnosti odpovědného zaměstnance České pošty, případně smluvního přepravce, že zboží je nepoškozeno a jeho množství odpovídá daňovému dokladu, který je součástí balíku, je povinen obchodní balík převzít.

7.2.

Kupující bere na vědomí, že za poškození obchodního balíku a jeho obsahu během jeho přepravy od prodávajícího kupujícímu odpovídá Česká pošta, případně smluvní přepravce. Z tohoto důvodu je třeba reklamaci uplatnit u České pošty, případně smluvního přepravce v souladu s jejich reklamačním řádem, přičemž subjektem oprávněným k uplatnění reklamace je prodávající a rovněž prodávajícímu vzniká v případě uznání reklamace nárok na náhradu škody.

7.3.

Reklamaci je možné uplatnit poštou i osobně. Náklady na dopravu výrobku k nám hradí zákazník, zpět k zákazníkovi hradíme my. Výrobek přijímáme pouze v originálním obalu od výrobce. Vždy je třeba připojit popis reklamace, kopii kupního dokladu (dodacího listu) a kontakt na Vás. Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu a o jejím průběhu bude zákazník vyrozuměn.

7.4.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
7.5.
Bližší a další informace o stavu reklamace získá kupující emailem: eshop@hungaro-delikates.cz, nebo na tel.: 776 366 502.

7.6.

Zboží z obchodu www.hungaro-delikates.cz je ke kupujícímu doručováno prostřednictvím dopravců. Pokud zásilka dorazí ke kupujícímu poškozená, prodávající doporučuje, aby kupující postupoval následovně:
-Prohlédl zásilku před dopravcem.
-V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) sepsal s dopravcem protokol o poškození zásilky.
-Řídil se reklamačním řádem.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

8.1.

Kupující má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu dle čl. 3 těchto podmínek do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží odstoupit bez udání důvodu.

8.2.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo emailem).

8.3.

Vrátí zboží, pokud jej již převzal, v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené, kompletní a s originálem daňového dokladu o koupi zboží. Prodávající si vymiňuje oprávnění zkontrolovat vrácené zboží, a to zejména kontrolou jeho hmotnosti a nebude-li hmotnost zboží souhlasit s údaji uvedenými na originálním obalu zboží, není povinen akceptovat odstoupení od smlouvy kupujícím a není povinen za vrácené zboží vydat kupujícímu jím uhrazenou kupní cenu.

8.4.

Kupující je povinen zaslat zboží doporučeně a pojištěné, popřípadě stejným způsobem, jakým mu bylo dodáno. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zaslané na dobírku. Při splnění všech takto stanovených podmínek se prodávající zavazuje vrátit (vydat) uhrazenou kupní cenu vráceného zboží kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne splnění poslední podmínky. Kupující bere na vědomí, že mu bude uhrazena kupní cena zboží i s náklady na dopravu a balné.

8.5.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

9. Ochrana osobních údajů

Veškeré informace o ochraně osobních údajů, zejména o účelech a způsobech zpracování, jakož i o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, naleznete na www.hungaro-delikates.cz v sekci Ochrana soukromí.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1.

Odesláním objednávky či rezervace zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

10.2.

Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.

 

Rozhovor s majitelem maďarské firmy na těstoviny
Bognár és Társa 2001 Tésztaipari Kft. je firma, s níž úspěšně spolupracujeme již od začátku našeho působení na trhu. Kromě toho, že stále drží kvalitu svých produktů na úrovni, která má jen velmi >>


Ochucené těstoviny
Ochucené těstoviny vám pomůžou v kuchyni vykouzlit úplně nové pokrmy. Jejich pestré barvy očarují každého strávníka, ať již tyto těstoviny použijete v jídlech pro děti či pro slavnostnější >>


NAŠE NABÍDKA

Nudle široké s kurkumou

Ochucené těstoviny s příchutí kurkumy
Nudle široké s kurkumou - 4 vaječné

Složení: p...
46,00 Kč

Česnekový krém

Česnekový krém
Ze 100% maďarského česneku
Doporučujeme k: ke všem studeným a teplým pokrmů...
99,00 Kč

Mangalica sádlo 0,5kg od chovatele

Složení: mangalica sádlo

Energetická hodnota na 100g:
Energie 902 kcal
Bílkovin...
89,00 Kč

Koložvárská slanina

Vepřová slanina je vyuzená. Chuťově je slanější a proto se skvěle hodí do jídel, kde díky slanině zí...
29,90 Kč

Servírovací prkénko - 4 žlábky

Servírovací prkénko ze dřeva (olše) se 4 žlábky.
Velikost: 62 cm x 24,5 cm
550,00 Kč

Maďarská vína

Tokaji Furmint polosuché 0,75L

Furmint – bílé polosuché 0,75L

Složení vín: 100% Furmint

Díky výběru zdravých ...
219,00 Kč

Tokajské samorodné suché 0,5L

Složení vín: 90% Furmint, 10% Hárslevelü

Polské slovo samorodné odkazuje na původní zprac...
259,00 Kč

Tokaji 5 putnové 0,5L

Tokaj 5.putnové – bílé sladké 0,5L

Složení vín: 85% Furmint, 15% Hárslevelü

To...
729,00 Kč
Vstup pro velkoobchodní partenry
Home - Hingaro delikates
Nákupní košík
položek v košíku: 0
Do dopravy zdarma zbývá: 1 500 Kč

Created by © 2009-2016ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign
Doporučujeme: Váhy na potraviny